Kunniavieras. Tästä tulee hyvä juttu!

A guest of honour. This will be good…