Tiedättekö muuten miksi itsenäisyyspäivänä ikkunalle sytytetään kaksi kynttilää?

Kyselin tätä joku vuosi sitten vanhemmilta ja viisaammilta.
Versioita tuntuu olevan monia.
Yhden mukaan kahden kynttilän on selitetty viittaavan kotiin ja isänmaahan.
Tai turvalliseen majapaikkaan, kun jääkäreiksi värväytyvät matkasivat Ruotsin kautta Saksaan.
Kaksi kynttilää voi viitata myös toiseen adventtiin, joka ajoittuu vuosittain itsenäisyyspäivän tienoille.

Lapsuudenkodissani tätä traditiota on noudatettu aina ja siihen on liittynyt omanlaisensa tunnelma.
Samaa traditiota aion noudattaa itsekin.

 H Y V Ä Ä  I T S E N Ä I S Y Y S P Ä I V Ä Ä  K A I K I L L E!!!